1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekiu pirkimo – pardavimo taisykles (toliau – Taisykles) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkejo ir Pardavejo teises, pareigas ir atsakomybe Pirkejui isigyjant prekes el. parduotuveje.
1.2. Pardavejas pasilieka teise bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas i teises aktu nustatytus reikalavimus. Pirkejas informuojamas el. parduotuves tinklalapyje. Pirkejui apsiperkant el. parduotuveje taikomos Taisykles, galiojancios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuveje turi teise:
1.3.1. veiksnus fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulauke pilnametystes, kuriu veiksnumas nera apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnameciai nuo 14 iki 18 metu amžiaus, tik turedami tevu arba rupintoju sutikima, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visu aukšciau nurodytu asmenu igaliotieji atstovai.
1.4. Pardavejas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisykliu 1.3. punktu, Pirkejas turi teise pirkti prekes el. parduotuveje.
1.5. Sutartis tarp Pirkejo ir Pardavejo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkejas el. parduotuveje suformaves prekiu krepšeli, nurodes pristatymo adresa, pasirinkes atsiskaitymo buda ir susipažines su Pardavejo taisyklemis, paspaudžia mygtuka „Patvirtinti užsakyma“ (žr. 5 punkta „Prekiu užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkejo ir Pardavejo, yra saugoma el. parduotuveje.


2. Asmens duomenu apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuveje Pirkejas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuveje – ivesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuveje.
2.2. Pirkejas, užsakydamas prekes 2.1. taisykliu punkte numatytais budais, atitinkamuose Pardavejo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekiu užsakymo tinkamam ivykdymui butinus Pirkejo asmens duomenis: varda, pavarde, prekiu pristatymo adresa, telefono numeri ir el. pašto adresa.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkejas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkejo asmens duomenys butu tvarkomi prekiu ir paslaugu pardavimo el. parduotuveje, Pardavejo veiklos analizes ir tiesiogines rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkejo asmens duomenys butu tvarkomi prekiu ir paslaugu pardavimo Pardavejo el. parduotuveje tikslu, Pirkejas taip pat sutinka, kad Pirkejo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu butu siunciami informaciniai pranešimai, butini prekiu užsakymui ivykdyti.
2.5. Pirkejas, užsiregistruodamas el. parduotuveje bei užsakydamas prekes, isipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenu.

 

3. Pirkejo teises ir isipareigojimai.
3.1. Pirkejas turi teise pirkti prekes el. parduotuveje šiu Taisykliu ir kitose šios el. parduotuves informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkejas turi teise atsisakyti prekiu pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavejui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujama gražinti preke ir jos užsakymo numeri) ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR istatymus (pvz., kai sutartis sudaryta del higienos prekiu – patalynes reikmenu – pardavimo; žr. informacija VšI „Vartotoju centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekiu gražinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkta.).
3.3. Taisykliu 3.2. punkte numatyta teise Pirkejas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu preke nebuvo sugadinta arba iš esmes nepasikeite jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkejas isipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumoketi sutarta kaina.
3.5. Jeigu pasikeicia Pirkejo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkejas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkejas isipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenu. Jei Pirkejas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardaveja skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonemis.
3.7. Pirkejas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklemis ir isipareigoja ju laikytis bei nepažeisti LR teises aktu.


4. Pardavejo teises ir isipareigojimai.
4.1. Pardavejas isipareigoja sudaryti visas salygas Pirkejui tinkamai naudotis el. parduotuves teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkejas bando pakenkti Pardavejo el. parduotuves darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo isipareigojimus, Pardavejas turi teise nedelsiant ir be perspejimo apriboti ar sustabdyti Pirkejo galimybe naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkejo registracija.
4.3. Pardavejas isipareigoja gerbti Pirkejo privatumo teise i Pirkejo priklausancia asmenine informacija, nurodyta el. parduotuves registracijos formoje.
4.4. Pardavejas isipareigoja pristatyti Pirkejo užsakytas prekes Pirkejo nurodytu adresu.


5. Prekiu užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuveje Pirkejas gali pirkti visa para, 7 dienas per savaite.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkejas paspaudžia mygtuka „Patvirtinti užsakyma“, o gaves užsakyma Pardavejas ji patvirtina – atsiuncia patvirtinimo laiška Pirkejo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekiu kainos el. parduotuveje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais, iskaitant PVM.
5.4. Pirkejas atsiskaito už prekes vienu iš šiu budu:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokejimas pasinaudojant Pirkejo naudojama el. bankininkystes sistema. Pirkejas, noredamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi buti pasirašes el. bankininkystes sutarti su vienu iš žemiau nurodytu banku: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Ukio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; bankas „Snoras“. Pinigus Pirkejas perveda i el. parduotuves atsiskaitomaja saskaita. Atsakomybe už duomenu sauguma šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos pinigines operacijos vyksta banko el. bankininkystes sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkejas, atsispausdines užsakyma ir nuejes i artimiausia banko skyriu, perveda pinigus i el. parduotuves banko saskaita.
5.5. Pirkejas isipareigoja už prekes sumoketi nedelsiant. Tik gavus apmokejima už prekes pradedamas formuoti prekiu siuntinys ir pradedamas skaiciuoti prekiu pristatymo terminas.


6. Prekiu pristatymas.
6.1. Pirkejas, užsakymo metu pasirinkes prekiu pristatymo paslauga, isipareigoja nurodyti tikslia prekiu pristatymo vieta.
6.2. Pirkejas isipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkejas prekiu pats priimti negali, o prekes pristatytos nurodytu adresu, Pirkejas neturi teises reikšti Pardavejui pretenziju del prekiu pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavejas arba Pardavejo igaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavejas pristato Pirkejui prekes vadovaudamasis prekiu aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarus, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavejo sandelyje nera reikiamu prekiu, o Pirkejas informuojamas apie užsakytu prekiu trukuma. Kartu Pirkejas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekiu pateikimas gali veluoti del nenumatytu, nuo Pardavejo nepriklausanciu aplinkybiu. Tokiu atveju Pardavejas isipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkeju ir suderinti prekiu pateikimo salygas.
6.5. Visais atvejais Pardavejas atleidžiamas nuo atsakomybes už prekiu pateikimo terminu pažeidima, jeigu prekes Pirkejui nera pateikiamos arba pateikiamos ne laiku del Pirkejo kaltes arba del nuo Pardavejo nepriklausanciu aplinkybiu.
6.6. Pirkejas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardaveja, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu budu pažeistoje pakuoteje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekes arba netinkamas ju kiekis, nepilna prekes komplektacija.
6.7. Pirkejas visais atvejais pristatymo metu pastebejes pakuotes pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskira akta del šiu pažeidimu. Tai Pirkejas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokiu veiksmu Pardavejas yra atleidžiamas nuo atsakomybes prieš Pirkeja del prekiu pažeidimu, susijusiu su pakuotes pažeidimais, kuriu Pirkejas nepažymejo kurjerio prekes pristatymo dokumente.


7. Prekiu kokybes, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuveje parduodamos prekes duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekes esanciame prekes aprašyme.
7.2. Pardavejas neatsako už tai, kad el. parduotuveje esancios prekes savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekiu dydžio, formu ir spalvos del Pirkejo naudojamo vaizduoklio ypatybiu.
7.3. Pardavejas tam tikroms prekiu rušims suteikia tam tikra laika galiojancia kokybes garantija, kurios konkretus terminas ir kitos salygos nurodomos tokiu prekiu aprašymuose.
7.4. Pardavejui tam tikroms prekiu rušims nesuteikus kokybes garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamu teises aktu.


8. Prekiu gražinimas ir keitimas.
8.1. Parduotu prekiu trukumai šalinami, nekokybiškos prekes keiciamos, gražinamos vadovaujantis LR ukio ministro 2001 m. birželio 29 d. isakymu Nr. 217 „Del Daiktu gražinimo ir keitimo taisykliu patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktu gražinimo ir keitimo taisyklemis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR istatymus (kai sutartis sudaryta del higienos prekiu – patalynes reikmenu – pardavimo; žr. informacija VšI „Vartotoju centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekiu gražinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkta.). Pinigai už gražintas prekes visais atvejais pervedami tik i moketojo banko saskaita.
8.2. Noredamas gražinti preke(-es) remiantis Taisykliu 8.1. punktu, Pirkejas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo prekiu pristatymo Pirkejui dienos, informuodamas Pardaveja kontaktu skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonemis, nurodant gražinamos prekes pavadinima, užsakymo numeri ir gražinimo priežastis.
8.3. Pirkejui gražinant prekes, butina laikytis šiu salygu:
8.3.1. gražinama preke turi buti originalioje tvarkingoje pakuoteje;
8.3.2. preke turi buti Pirkejo nesugadinta;
8.3.3. preke turi buti nenaudota, nepraradusi prekines išvaizdos (nepažeistos etiketes, nenupleštos psaugines pleveles ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai gražinama nekokybiška preke);
8.3.4. gražinama preke turi buti tos pacios komplektacijos, kokios Pirkejas ja gavo;
8.3.5. gražinant preke butina pateikti jos isigijimo dokumenta.
8.4. Pardavejas turi teise nepriimti Pirkejo gražinamu prekiu, jei Pirkejas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekiu gražinimo tvarkos.
8.5. Gražinant gauta ne ta preke ir/ar nekokybiška preke, Pardavejas isipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekemis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavejas neturi pakeitimui tinkamu prekiu, Pirkejui gražinama sumoketa suma, neskaitant kainos už pristatyma.


9. Pirkejo ir pardavejo atsakomybe.
9.1. Pirkejas yra visiškai atsakingas už Pirkejo pateikiamu asmens duomenu teisinguma. Jei Pirkejas nepateikia tiksliu asmens duomenu registracijos formoje, Pardavejas neatsako už del to atsiradusius padarinius ir igyja teise reikalauti iš Pirkejo patirtu tiesioginiu nuostoliu atlyginimo.
9.2. Pirkejas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistraves Pirkejas atsako už savo prisijungimo duomenu perdavima tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuves teikiamomis paslaugomis naudojasi treciasis asmuo, prisijunges prie el. parduotuves naudodamasis Pirkejo prisijungimo duomenimis, Pardavejas ši asmeni laikome Pirkeju.
9.4. Pardavejas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybes tais atvejais, kai nuostoliai kyla del to, jog Pirkejas, neatsižvelgdamas i Pardavejo rekomendacijas ir Pirkejo isipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklemis, nors tokia galimybe jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavejo el. parduotuveje yra nuorodos i kitu imoniu, istaigu, organizaciju ar asmenu el. tinklalapius, Pardavejas nera atsakingas už ten esancia informacija ar vykdoma veikla, tu tinklapiu neprižiuri, nekontroliuoja ir toms imonems bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.


10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavejas savo nuožiura gali inicijuoti el. parduotuveje ivairias akcijas.
10.2. Pardavejas turi teise vienašališkai, be atskiro ispejimo, pakeisti akciju salygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akciju salygu ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik i prieki, t.y. nuo ju atlikimo momento.
10.3. Pardavejas visus pranešimus siuncia Pirkejo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonemis.
10.4. Pirkejas visus pranešimus ir klausimus siuncia Pardavejo el. parduotuves skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavejas neatsako jei Pirkejas negauna siunciamu informaciniu ar patvirtinanciu pranešimu del internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugu tiekeju tinklu sutrikimu.


11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekiu pirkimo – pardavimo Taisykles sudarytos vadovaujantis LR istatymais ir teises aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kile del šiu Taisykliu vykdymo, sprendžiami derybu budu. Nepavykus susitarti, gincai sprendžiami LR istatymu nustatyta tvarka.