8 (698) 30800

Piaggio,Gilera, Vespa 49cc degimas

Iki 2000 m.